top of page
20181016249b29f836b6243e3999a9698aeb7da8142217.jpg

 โรงพยาบาลเรือ วัดสุวรรณราชหงส์  จังหวัดอ่างทอง

 โรงพยาบาลเรือ วัดสุวรรณราชหงส์ เป็นโรงพยาบาลเรือแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ในภาคกลางที่ยังเหลืออยู่ ผู้ดำเนินการก่อตั้งและดูแลโรงพยาบาลเรือแห่งนี้ คือ พระอธิการสมศักดิ์ สุวัณโน เจ้าอาวาสวัดสุวรรณราชหงส์ ท่านเป็นช่างผู้ซ่อมเรือโดยมีชาวบ้านที่มีความรู้ความชำนาญในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเรือ เป็นผู้ช่วยซึ่งถือได้ว่าเป็นมรดกทางสายน้ำ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย เป็นการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติอีกด้วย ส่วนใหญ่เรือที่เข้ามารับการดูแลรักษาเป็น เรือยาวที่ใช้แข่งขันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาว พระอธิการสมศักดิ์ สุวัณโน ท่านคุ้นเคยกับแข่งขันเรือยาวมาตั้งแต่เด็ก เคยเป็นฝีพาย ได้ศึกษาเรียนรู้ทำงานในการ ซ่อม ปรับปรุง และต่อเรือมาโดยตลอด ท่านมีดำริว่าเรือที่ชำรุดเสียหาย ก็ควรมีสถานที่เพื่อดูแลรักษาซ่อมแซมเรือให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ดังเดิม ท่านได้เก็บเรือเก่าๆในวัดมาซ่อมไว้ใช้งานทำให้เรือที่อยู่ในวัดได้รับการดูแลรักษาซ่อมแซมเป็นอย่างดี ท่านมีความสามารถในการซ่อมแซมเรือยาวได้ทุกอาการ ลักษณะการซ่อมมีทั้งคว้าน ตัดต่อ เติม ทุกรูปแบบ ทำให้เรือยาวมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ การตกแต่งเรือยาวให้สวยงามและแล่นได้รวดเร็ว ท่านได้สืบทอดวัฒนธรรมการแข่งขันเรือยาวมา ตั้งแต่สมัยหลวงตาเพิ่ม อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณราชหงษ์ ท่านได้สนับสนุนการแข่งขันจนได้รับความสำเร็จมานับครั้งไม่ถ้วน โดยมีหลักฐานจากถ้วยรางวัลที่เคยได้รับของ ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งเป็นถ้วยรางวัลในการแข่งเรือยาวที่ถือว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดในยุคนั้น ท่านได้ตกแต่งเรือเรือศรสุวรรณและนำลงแข่งขันในนามของวัดสุวรรณราชหงษ์หลายสนามทั่วประเทศได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานถึง ๕ สมัย ทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยมีเรือมาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยได้มาปรับปรุงซ่อมแซมที่นี่ตลอดทั้งปี 

 เมื่อเรือซ่อมแล้วเสร็จและกำหนดรับเรือกลับเจ้าของเรือต้องพาฝีพายมาให้ครบ เพื่อให้ทั้งทีมพายให้ดูก่อนที่จะรับกลับ ถ้าฝีพายดีก็รับเรือไปได้เลย ถ้าไม่ดีก็ต้องลองซ้อมกันหลายเที่ยวจนกว่าจะพายได้ดี ตามคติของท่านกล่าวไว้ว่า เรือดีอย่างเดียวไม่พอ ฝีพายต้องดีด้วย ดังนั้นเรือที่ออกจากโรงพยาบาลเรือแห่งนี้เมื่อไปแข่งขันที่ไหนก็มักจะได้รับรางวัล   โรงพยาบาลเรือแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ซ่อมแซมเรือ และสถานที่เก็บเรือหรือพิพิธภัณฑ์เรือ เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกีฬาแข่งเรือยาวและประวัติเรือยาวแต่ละลำที่มีชื่อเสียง เป็นสถานที่อนุรักษ์เรือยาว และจัดทำพิพิธภัณฑ์เรือเพื่ออนุรักษ์เรือหลากหลายประเภท เช่น เรือโดยสาร เรือบรรทุกข้าวที่เป็นพาหนะของคนในสมัยก่อนที่ใช้การคมนาคมทางน้ำ โดยการต่อเรือขนาดเล็กจำลองไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา เปิดบริการทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ติดต่อได้ที่ วัดสุวรรณราชหงส์ เลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๕ ต.องครักษ์ โทรศัพท์ ๐๘ ๑๐๑๘ ๖๔๘๕

bottom of page