top of page
messageImage_1669886698050_edited.jpg

ศูนย์อนุรักษ์ควายไทยเขางาม จังหวัดสิงห์บุรี

กระบือ หรือที่ชาวไทยเรียกกันติดปากว่า ควาย นั้น เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมานาน มีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนไทยมาช้านานแล้ว ใช้ช่วยทำไร่ทำนา มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและกัน นอกจากนี้ยังมีประเพณีตามท้องถิ่นต่างๆ ที่แสดงความเคารพและระลึกถึงบุญคุณของควายด้วย สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี ควายยังเป็นพาหนะที่ใช้ออกศึกของชาวบ้านบางระจันเมื่อครั้งศึกสงครามระหว่างอยุธยากับพม่า ตอนเสียกรุงครั้งที่ 2 ด้วย ดังนั้นจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ควายไทยเขางามขึ้น เพื่อดูแลควายที่ช่วยทำไร่ทำนา และประกอบวีรกรรมที่กล้าหาญร่วมกับชาวบางระจัน

ศูนย์อนุรักษ์ควายไทยเขางาม ตั้งอยู่ใกล้วัดพระนอนจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี เดินทางมาสะดวก สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2543 หรือเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว โดยสโมสรโรตารีจังหวัดสิงห์บุรีและวัดพระนอนจักรสีห์ร่วมกันก่อตั้ง โดยโครงการจากท่านเจ้าคุณเมธีปริยัติโยดมเจ้าอาวาสพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เพื่อเลี้ยงควายไทย อนุรักษ์ไม่ให้หมดสิ้นไปจากประเทศ เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้เครื่องจักรกลมาแทนแรงงานควายแล้ว ทำให้ควายไทยถูกละเลยมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชาวไร่ชาวนาเช่นแต่ก่อน ทางศูนย์จะดูแลควายแล้วมอบให้เกษตรกรนำไปขยายพันธุ์ต่อไป เพื่อที่คนรุ่นหลังจะได้รู้จักควายไทยที่ชาวบ้านนำมาไถนานวดข้าว รวมถึงใช้ขี่รบพุ่งกับศัตรู ผู้มีจิตศรัทธาสามารถนำควายที่ไถ่ชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์มาที่นี่ แล้วขยายพันธุ์ต่อไปได้

นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมควายได้อย่างใกล้ชิด ศึกษาหาความรู้ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 18.00 น.

การเดินทาง: ห่างจากตัวเมืองไม่มาก ไม่ไกลจากวัดพระนอนจักรสีห์ เส้นทางจากแยกสิงห์บุรี ตรงมาข้ามสะพานแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงมาถึงไฟแดงแยกศาลหลักเมืองสิงห์บุรี ตรงไปแยกไฟวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี เลี้ยวขวา ตรงไป ก็จะเจอ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จากนั้นเดินทางอีกไม่ไกลนักจะพบกับศูนย์อนุรักษ์ควายไทยเขางาม

bottom of page