top of page

เที่ยวจังหวัดชัยนาท

"จังหวัดชัยนาท" หลายคนคงนึกถึงแต่ข้าวสารพันธุ์ดี หุงกินอร่อย อันที่จริงจังหวัดเล็ก ๆ แห่งนี้นอกจากจะมีทุ่งนากว้างใหญ่ให้ได้หายใจแล้ว ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เช่น สวนนกชัยนาท วัดเขาท่าพระ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร หรือเขื่อนเจ้าพระยา

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดชัยนาท

วัดไกลกังวล

วัดไกลกังวลเป็นวัดโบราณสมัยลพบุรี แต่ต่อมาตกอยู่ในสภาพร้าง ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2510 บนยอดเขาของวัด

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดชัยนาท

วัดพิชัยนาวาส

 

ภายในพระอุโบสถซึ่งสร้างไว้กลางสระน้ำ มีพระประธาน คือ “หลวงพ่อโต” เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ ปั้นด้วยปูนสอ ประทับนั่งห้อยพระบาท สูง 4 เมตร 54 เซนติเมตร

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดชัยนาท

วัดพระแก้วชัยนาท

 

วัดมีเจดีย์แบบละโว้ทรงสูง ผสมกับเจดีย์ทวาราวดีตอนปลาย ฐานเรือนธาตุแบบลดท้องไม้ เป็นศิลปะสมัยสุโขทัยกับสมัยศรีวิชัยผสมผสานกันบริเวณด้านหน้าเจดีย์มีวิหารหลวงพ่อฉาย

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดชัยนาท

อนุสาวรีย์ขุนสรรค์ 

 

“วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย” เป็นหนึ่งในผู้นำชาวบ้านบางระจันที่ต่อสู้กับพม่าด้วยความกล้าหาญ เพื่อรักษาแผ่นดินไทยรบชนะพม่าถึง 7 ครั้งเป็นไทยอาสาป้องกันชาติคนแรกของอำเภอสรรคบุรี เมื่อ 223 ปี

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดชัยนาท

วัดธรรมามูลวรวิหาร 

 

ตั้งอยู่บนไหล่เขาธรรมามูล ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  ห่างจากอำเภอเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 8 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1 กิโลเมตรที่ 288-289 เข้าทางโรงเรียนธรรมานุกูล 

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดชัยนาท

วัดพระมหาธาตุ

 

เป็นวัดเก่าแก่โบราณคู่เมืองแพรกหรือเมืองสรรค์ เมื่อ พ.ศ. 2444 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสและทรงมีลายพระหัตถ์บันทึกไว้

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดชัยนาท

เขื่อนเจ้าพระยา 

ตั้งอยู่ที่บริเวณคุ้งบางกระเบียน หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวง ลักษณะของเขื่อนมีความยาว 237.50 เมตร สูง 16.5 เมตร เขื่อนมีช่องระบาย 16 ช่อง มีประตูเรือติดกับเขื่อนด้านขวากว้าง 14 เมตร

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดชัยนาท

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

มีชื่อเสียงด้านพระเครื่องด้วย หลวงปู่ศุขแห่งวัดปากคลองมะขามเฒ่าได้สร้างพระเครื่อง ที่เรียกว่า “หลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่า”ซึ่งประชาชนนิยมนำไปสักการะบูชากุฏิ

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดชัยนาท

สวนนกชัยนาท

 

ภายในกรงนกเป็นสถานที่จัดแสดงนกพันธุ์ต่าง ๆ  มากมาย โดยจะปล่อยไห้อยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งมีนกกว่า 100 ชนิด เป็นนกชนิดที่มีในประเทศและนกที่นำมาจากต่างประเทศ

งานฝีมือ
จากทุกท้องถิ่น

จะอยู่ในสายตาคุณ

ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดชัยนาท

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดชัยนาท

สวนมะกรูดนายกใหญ่

ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง(สวนมะกรูดนายกใหญ่) ได้น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้เป็นแนวทางการพัฒนา 

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดชัยนาท

ธูปหอม อินทร์มงคล

 

ผลิตและจำหน่ายธูปหอมทุกชนิด ผลิตธูปจากภูมิปัญญาไทย ใช้วัสดุทำก้านธูปที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าชมการผลิตธูปได้ทุกวัน

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดชัยนาท

ชัยนาทเซรามิค

 

ได้นำเทคโนโลยีการเขียนเบญจรงค์มาจากทางกระทุ่มแบนสมุทรสาคร โดยเป็นการนำภาชนะขาวมาเขียนทองและลงสีเท่านั้น ต่อมาเริ่มพัฒนาด้วยการผลิตภาชนะขาวเองพร้อมทั้งเริ่มผลิตเครื่องลายคราม โดยวิธีการผลิตบางอย่างคิดขึ้นเองจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

bottom of page