top of page

อ่างทอง

อ่างทอง มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากมายทั้งทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาชาวบ้านปัจจุบันอ่างทองอุดมไปด้วยงานหัตถกรรมท้องถิ่น

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดชัยนาท

สวนนกชัยนาท

 

ภายในกรงนกเป็นสถานที่จัดแสดงนกพันธุ์ต่าง ๆ  มากมาย โดยจะปล่อยไห้อยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งมีนกกว่า 100 ชนิด เป็นนกชนิดที่มีในประเทศและนกที่นำมาจากต่างประเทศ

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดชัยนาท

สวนนกชัยนาท

 

ภายในกรงนกเป็นสถานที่จัดแสดงนกพันธุ์ต่าง ๆ  มากมาย โดยจะปล่อยไห้อยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งมีนกกว่า 100 ชนิด เป็นนกชนิดที่มีในประเทศและนกที่นำมาจากต่างประเทศ

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดชัยนาท

สวนนกชัยนาท

 

ภายในกรงนกเป็นสถานที่จัดแสดงนกพันธุ์ต่าง ๆ  มากมาย โดยจะปล่อยไห้อยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งมีนกกว่า 100 ชนิด เป็นนกชนิดที่มีในประเทศและนกที่นำมาจากต่างประเทศ

ศูนย์ศึกษานิเวศวิทยา“ตะนาวะสี เฟิน การ์เด้นท์ จังหวัดอ่างทอง

       "อ่างทอง" คืออีกหนึ่งจังหวัดใกล้กรุงที่น่าไปเยือนไม่น้อยกว่าจังหวัดอื่นๆในเขตภาคกลาง หากถามถึงเสน่ห์ของอ่างทองนั้นคงหนีไม่พ้นวัดวาอาราม โบราณ วัตถุ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาช้านาน แต่นอกเหนือจากที่กล่าวมานั้นจังหวัดเล็กๆแต่ มากเสน่ห์แห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับคนรักเฟิร์น นั่นคือ 

 "ตะนาวะสีเฟินการ์เด้นท์" (Tanawasi Fern Garden) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านการ เกษตรกรรม โดยเน้นการศึกษาด้านนิเวศวิทยาและชีววิทยาพืชกลุ่มเฟิน เพื่ออนุรักษ์ และขยายพันธุ์เฟิน และนำกลับคืนไปสู่พื้นป่าตามธรรมชาตินั่นเองค่ะ 

      ตะนาวะสีเฟินการ์เด้นท์ หรือ สวนเฟิร์นตะนาวะสี คือ สวนเฟิร์นแห่งแรกของประเทศไทยมหัศจรรย์กับสายพันธุ์ที่แปลกตาจากทุกมุมโลกกว่า 500 สายพันธุ์ นอกจากนั้นยังได้รวมรวมพืชพรรณธรรมชาติอันทรงคุณค่า หายากและจะใกล้สูญพันธุ์ นานาชนิดไว้อีกมากมายหลายชนิด วัตถุประสงค์หลักของศูนย์ฯ ก็เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเพาะเลี้ยง การขยายพันธุ์พืชกลุ่มเฟินอย่างถูกวิธี รวมถึงการนำเฟินมาจัดเป็นสวนแบบต่างๆ ให้แก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนที่สนใจทั่วไป 

   สำหรับการเข้าชมตะนาวะสีเฟินการ์เด้นท์ นั้นเปิดให้เข้าชมทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. สำหรับผู้สนใจทั่วไปที่จะเข้าชมเป็นหมู่คณะ เป็นกรณีพิเศษ ให้ติดต่อแจ้งความจำนงที่ ดาบตำรวจ นภดล – นางสุภาศรี นาเงิน หมายเลขโทรศัพท์ 081-858-4863 

bottom of page