top of page
P03008073_1.jpeg

อนุสาวรีย์ขุนสรรค์   จังหวัดชัยนาท

        ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 หน้าที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี ตำบลแพรกศรีราชา จังหวัดชัยนาท ห่างจากตัวจังหวัดชัยนาท 20  กิโลเมตร  มีความสูงขนาด 2.50 เมตร ขุนสรรค์ เป็นบุคคลทางประวัติศาสตร์ไทยคนหนึ่งและมีสมญานามว่า“วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย” เพราะเป็นหนึ่งในผู้นำชาวบ้านบางระจันที่ต่อสู้กับพม่าด้วยความกล้าหาญ เพื่อรักษาแผ่นดินไทยและรบชนะพม่าถึง 7 ครั้ง อีกทั้งขุนสรรค์เป็นคนไทยที่อาสาป้องกันชาติคนแรกของอำเภอสรรคบุรีเมื่อ 223 ปีก่อน   

เมื่อปีพ.ศ. 2308 หรือประมาณ 240 ปีเศษก่อน พม่าได้ยกทัพมาตีหัวเมืองใหญ่น้อยแตกพ่าย จนกระทั่งไปหยุดอยู่  ณ บ้านบางระจันเพราะไม่อาจฝ่าแนวต้านทานของชาวบ้านบางระจันที่จับอาวุธขึ้นสู้ปกป้องมาตุภูมิได้  คนไทยที่รวมตัวกันครั้งนั้นมีเพียง 400 คนเศษ แต่ก็สู้ด้วยเลือดแห่งความรักและหวงแผ่นดินของทุกคน ถึงแม้ว่าขุนสรรค์และชาวบ้านบางระจันไม่สามารถทำการได้สำเร็จแต่ก็ได้ฝากชื่อเสียงไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจ อีกทั้งชาวชัยนาททุกคนโดยเฉพาะชาวอำเภอสรรคบุรีไม่เคยลืมวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของขุนสรรค์ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของขุนสรรค์ทางจังหวัดจึงได้จัดทำอนุสาวรีย์รูปหล่อของขุนสรรค์และทำพิธีเปิดและสมโภช หลังจากนั้นในวันที่ 19  มกราคมของทุกปี ชาวชัยนาทโดยเฉพาะชาวอำเภอสรรคบุรี จะทำพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์  เพื่อรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านและการสมโภชนี้ยังถือเป็นประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญประเพณีหนึ่งของจังหวัดชัยนาทอีกด้วย นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

bottom of page