top of page

สินค้าโอทอป
จังหวัดลพบุรี

ศูนย์สินค้า OTOP ลพบุรี ที่ลพบุรีมีสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอดสินค้า OTOP 4 กลุ่ม คือ 1) ของใช้ 2) สมุนไพร 3) อาหารและเครื่องดื่ม และ 4) ผ้าและเครื่อง แต่งกาย มีสินค้าที่ได้มาตรฐาน OTOP 5 ดาว  และสินค้าเด่นของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มาจากผลผลิตทางการเกษตร เช่นดอกทานตะวัน และทรัพยากรธรรมชาติที่มีในพื้นที่ 

 

ที่สำคัญเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งช่วยเหลือชาวนาที่ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองแบบปลอดสารพิษ แต่ขาดปัจจัยหรือช่องทางการจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค เราช่วยชาวนาขยายช่องทางการจำหน่าย รวมถึงส่งต่อข้อมูลต่างๆเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างชาวนาและผู้บริโภคให้เข้าใจกันมากขึ้นโดยหวังให้ชาวนาได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งระบบพ่อค้าคนกลาง ส่วนผู้บริโภคก็ได้รับสินค้าและบริการที่คุ้มค่าขึ้น มั่นใจได้มากขึ้น.

*รับออกแบบผลิตภัณฑ์โอทอป ,รับออกแบบห่อบรรจุสินค้าโอทอป ,ออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ,พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอป
ออกแบบกล่องสินค้าโอทอป ,รับทำเว็บจำหน่ายสินค้าโอทอป ,ออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอป
สนใจติดต่อ  โทร 0868103413

bottom of page