top of page

สินค้าโอทอป
จังหวัดสิงห์บุรี

ศูนย์สินค้า OTOP สิงห์บุรี ที่สิงห์บุรีมีสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอดสินค้า OTOP 4 กลุ่ม คือ 1) ของใช้ 2) สมุนไพร 3) อาหารและเครื่องดื่ม และ 4) ผ้าและเครื่อง แต่งกาย มีสินค้าที่ได้มาตรฐาน OTOP 5 ดาว  และสินค้าเด่นของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มาจากผลผลิตทางการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติที่มีในพื้นที่ 

*รับออกแบบผลิตภัณฑ์โอทอป ,รับออกแบบห่อบรรจุสินค้าโอทอป ,ออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ,พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอป
ออกแบบกล่องสินค้าโอทอป ,รับทำเว็บจำหน่ายสินค้าโอทอป ,ออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอป
สนใจติดต่อ  โทร 0868103413

bottom of page