top of page
12792296_945202578862030_8533118682327305351_o.jpg

เที่ยวสิงห์บุรี

เป็นเมืองหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
โดดเด่นและยิ่งใหญ่ด้วยเรื่องราววีรกรรมการสู้รบของชาวบ้านบางระจัน แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมักประวัติศาสตร์และศาสนา

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดสิงห์บุรี

วัดโพธิ์เก้าต้น

 

เป็นสถานที่ที่วีรชนชาวบ้านบางระจันได้เคยใช้เป็นที่มั่น ในการต่อต้านพม่าที่ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี พ.ศ. 2308 ชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า “วัดไม้แดง”

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดสิงห์บุรี

วัดกระดังงาบุปผาราม 

 

วัดนี้ยังมีเจดีย์โบราณทรงระฆังคว่ำคล้ายเจดีย์สมัยอยุธยาตอนต้น ฐานเป็นชั้น มีซุ้มทรงระฆังตั้งแต่ปล้องไฉนขึ้นไป เจดีย์องค์นี้นับว่ามีความสมบูรณ์ที่สุดที่มีอยู่ในสมัยเดียวกัน

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดสิงห์บุรี

วัดสว่างอารมณ์

 

วัดนี้เป็นศูนย์รวมของศิลปะหลายด้าน ได้แก่ การศึกษา การก่อสร้างโบสถ์ วิหารศาลา และโดยเฉพาะการปั้นพระพุทธรูปเหมือน ที่สืบทอดวิชาปั้นพระพุทธรูป

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดสิงห์บุรี

วัดหน้าพระธาตุ 

 

วัดหน้าพระธาตุ สันนิษฐานว่าสถานที่บริเวณนี้จะเป็นที่ตั้งของเมืองสิงห์บุรีเก่า สิ่งที่สำคัญของวัดนี้ คือ องค์พระปรางค์สูงประมาณ 8 วา ทำเป็นรูปครุฑ

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดสิงห์บุรี

วัดม่วง 

 

เดิมนั้นมีต้นมะม่วงอยู่มากจึงเรียกว่า “วัดม่วง” ภายในวัดมีวิหารเก่าแก่เป็นอาคารปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุขยื่นออกมา ที่หน้าบันประดับด้วยภาชนะเครื่องถ้วยต่าง ๆ

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดสิงห์บุรี

แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย 

 

เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่ที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุธยา ระหว่าง พ.ศ. 1914-2310 ลักษณะตัวเตาเป็นแบบระบายความร้อนเฉียงขึ้น ก่อด้วยอิฐ ตัวเตาบางส่วนคล้ายเรือประทุน จึงเรียก “เตาประทุน”

จังหวัดสิงห์บุรี

วัดหน้าพระธาตุ 

 

วัดหน้าพระธาตุ สันนิษฐานว่าสถานที่บริเวณนี้จะเป็นที่ตั้งของเมืองสิงห์บุรีเก่า สิ่งที่สำคัญของวัดนี้ คือ องค์พระปรางค์สูงประมาณ 8 วา ทำเป็นรูปครุฑ

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดสิงห์บุรี

คูค่ายพม่า

 

คูค่ายพม่าตั้งอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดหนึ่งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในอดีต มีร่องรอยของประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจ วีรกรรมกล้าหาญ

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดสิงห์บุรี

อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน 

 

อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน  อยู่ห่างจากตัวเมือง 15 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3032 มีพื้นที่ประมาณ 115 ไร่ เป็นสวนรุกข

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดสิงห์บุรี

วัดกุฎีทอง

 

ในอดีตนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่า วัดเป็นศูนย์รวมของชุมชนชาวไทยทั่วทุกแห่งหน เป็นสถานที่ซึ่งมีบทบาทสำคัญ

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดสิงห์บุรี

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร

เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ในตำบลจักรสีห์ สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี

 

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดสิงห์บุรี

วัดสุทธาวาส

จังหวัดสิงห์บุรีนั้น เป็นจังหวัดที่เหมาะมากสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ด้วยในอดีตที่นี่เคยเป็นสถานที่รบพุ่งเพื่อรักษาเอกราชของชาติไทยไว้

 

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดสิงห์บุรี

ศาลจังหวัดสิงห์บุรี

ปัจจุบันศาลและศาลางกลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังเก่าไม่ได้ใช้งานทางราชการแล้ว มีการย้ายไปที่อาคารใหม่

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดสิงห์บุรี

อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ 

 

อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลทับยา มีพื้นที่อยู่ในเขตอำเภออินทร์บุรีและอำเภอบางระจัน ห่างจากอำเภอเมืองไปตามเส้น

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดสิงห์บุรี

วัดพิกุลทอง

 

วัดพิกุลทอง อยู่ในเขตตำบลวิหารขาว ห่างจากตัวเมืองประมาณ 16 กิโลเมตร อยู่ห่างจากวัดพระนอนจักรสีห์

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดสิงห์บุรี

วัดจำปาทอง

 

ประวัติความเป็นมาของวัดจำปาทองไม่แน่ชัดนัก แต่มีเรื่องเล่าว่า เดิมชื่อ "วัดแม่ทอง" ตามชื่อผู้สร้างวัด

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดสิงห์บุรี

วัดพระปรางค์ (ชัณสูตร)

ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านโคกหม้อ ตำบลเชิงกลัด ใกล้กันกับอีกแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ คือ

 

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดสิงห์บุรี

วัดอัมพวัน

ตั้งอยู่ที่ตำบลพรหมบุรี ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 36 กิโลเมตรที่ 130 เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในด้านการปฏิบัติธรรมทางวิปัสสนากรรมฐาน มีพระราช

 

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดสิงห์บุรี

ศูนย์อนุรักษ์ควายไทยเขางาม

กระบือ หรือที่ชาวไทยเรียกกันติดปากว่า ควาย นั้น เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมานาน มีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนไทยมาช้านานแล้ว

 

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดสิงห์บุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับวัดโบสถ์ ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดสิงห์บุรี

วัดกลางท่าข้าม

 

ตั้งอยู่หมู่ที่ 3   ตำบลท่าข้าม อำเภอบางระจัน ที่มาของชื่อวัดคือ ในอดีตนั้นไม่มีป้ายบอกทางชัดเจนว่าวัดแห่งนี้คือวัดไหน ชาวบ้านจึงนิยมบอกทางกันว่าเป็นวัดกลาง

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดสิงห์บุรี

วัดประโชติการาม

มีตำนานเล่าถึงที่มาของวัดประโชติการามว่า ครั้งหนึ่งมีสิงห์ตนหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำบริเวณ พระวิหารพระพุทธไสยาสน์

 

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดสิงห์บุรี

วัดพระปรางค์มุนี

เพียงได้ยินชื่อก็พอจะคาดเดาได้ว่า วัดแห่งนี้โดดเด่นที่พระปรางค์ ซึ่งเมื่อมาถึงวัดจะเห็นเด่นเป็นสง่า สีทองสวย

 

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดสิงห์บุรี

วัดโบสถ์

ชื่อวัดโบสถ์นั้นมีใช้กันหลายที่ทั้งในกรุงเทพมหานคร และที่จังหวัดสิงห์บุรีแห่งนี้ แต่แม้ชื่อจะเหมือนกันทว่าแต่ละวัดมีความโดดเด่นแตกต่างกัน

 

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดสิงห์บุรี

สวนชมพู่ ทองสามสี

นอกจากสิงห์บุรีจะมีวัดเก่าแก่มากมาย เช่น วัดพระนอนจักรสีห์ วัดโพธิ์เก้าต้น เป็นต้น และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิง

 

bottom of page