top of page

โครงการของดีจังหวัดลพบุรี

จากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเน้นการท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ และสนับสนุนให้มีการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการ ทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค  

                ดังนั้น หอการค้าไทย จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการรับรองของดีจังหวัด โดยจะเป็นโครงการที่ต่อเนื่องในพัฒนาแผนการท่องเที่ยวของจังหวัด  โครงการดังกล่าวจะมอบป้ายของดี รวมถึงใบประกาศนียบัตรรับรองร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และร้านจำหน่ายของฝากที่ระลึกที่ได้มาตรฐาน  ที่ได้ดำเนินการและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง  โดยโครงการรับรองของดีจังหวัดจะเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการในจังหวัด และประชาสัมพันธ์ของดีของจังหวัดให้กับคนในพื้นที่ และนอกพื้นที่ได้รับทราบ อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

สวนอาหารบัวหลวง (อาหารไทย)
46/1 หมู่3 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา
อ.เมืองลพบุรีจ.ลพบุรี 15000
โทร.    036-413009, 036-422669 036-614231
อีเมล์    schuengsamran@bualuangrestaurant.com
FB www.facebook.com/Bualuang.Restaurant
เปิด  10.00 – 23.00 น. (ทุกวัน)

บ้านสวนกริลล์เพลส เชฟอั๋น(สเต็ก)
365/9-10 ม.7 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220
โทร. 081-4043638
อีเมล์ viriya86@gmail.com
11.00 – 19.00 น. (ทุกวัน)

ร้านอาหารครัวลุงเบิ้ม(อาหารประเภทปลาสด)
421/1 หมู่ 5 ต.ลำนารายณ์ 
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โทร. 089-0898489
10.00 – 22.00 น. (ทุกวัน)

ร้านมัดหมี่( อาหารไทยพวน)
8/13 ถ.ศรีมโหสถ ต.ทะเลชุบศร
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร. 036-412883 , 036-422894 , 081-7804341
10.00 - 22.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์แรกของเดือน)

ร้านไทยสว่างเรือนไทย
125/9 หมู่ 1 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000
โทร. 084-1480814 (คุณชัยวัฒน์)
เปิด 11.00 – 22.00 น.

ร้านขนม ครัวยายด้วง(ขนมไทย-เบเกอรี่)
36/7 หมู่ 8 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี  
โทร. 087-1551623
เปิด 10.00-18.00 น. (ทุกวัน)
เจ้าของ : น.ส.ปทิตตา  ภูวัฒนะแสง

ร้าน เชฟอั๋นสาขา 2(สเต็ก)
180 ถ.คันคลองชลประทาน ต.ทะเลชุบศร
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร. 087-1507070
อีเมล์ viriya86@gmail.com
11.00 – 19.00 น. (ทุกวัน)
เจ้าของ : นายวิริยะ  จุลาณุกะ

ร้านภูนารายณ์ (อาหารไทย)
234 หมู่ 2 ต.หนองผักแว่น 
อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230
โทร. 089-0302070 , 036-790637
เปิด 06.00 – 21.00 น. (ทุกวัน)
เจ้าของ : นางชยาณี  ศิลารัตน์

ร้านมาใหม่ สเต๊ก แอนด์ เบเกอรี่
439/5 หมู่ 8 ซอย ท่ามะนาว 11
ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
โทร. 089-5246261 , 098-2488968
เปิด 11.00 -22.00 น. (หยุดทุกวันอาทิตย์)
facebook : mamaicafe
เจ้าของ : น.ส.ศิวพร  จินดากวี

ร้านกินปลา เอ๋ปลาทอดสมุนไพร
(อาหารประเภทปลาสด)

272 หมู่ 2 ต.โคกตูม อ.เมือง 
จ.ลพบุรี 15000
โทร. 089-2401656
10.00 – 23.00  น. (ทุกวัน)
เจ้าของ : น.ส.เกษณีย์  พลอยสีงาม

ร้านเจน’ส สเต๊ก(บาบีคิว – ชาบู)
(บาบีคิว – ชาบู)
67 หมู่ 3 ถ.ลพบุรี-วังม่วง ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี    โทร. 080-5686515
17.00 – 23.00 น. (ทุกวัน)
เจ้าของ : นายเอก  เอี่ยมชื่น

ร้านอ้อยเป็ดย่าง
(ก๋วยเตี๋ยว – ข้าวหน้าเป็ด – กาแฟ)

139/3-4 ถ.นเรศวร ต.เขาสามยอด
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร.036-422954 , 081-8236519
07.00  - 16.00 น. (ทุกวัน)
เจ้าของ : นางจินตนา  เพ็ญสมบูรณ์

ร้านแก้วเจ้าจอมอาหารปักษ์ใต้
218 หมู่ 1 ถ.นเรศวร ต.เขาสามยอด อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000    
โทร. 081-9300648
06.30  - 15.00 น. (ทุกวัน)
เจ้าของ : นางอรวรรณ ทองวัฒนะ

เจ้าใหม่รสรำ(ก๋วยเตี๋ยว)
115/12 หมู่ 3 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร. 086-1230303
10.30 – 19.00 น.
เจ้าของ : นายฐิติณัฐ   ใจประสพ

กลิ่นหวานบ้านขนมไทย(ขนมไทย)
18/1 หมู่ 9 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง
 จ.ลพบุรี 15000
โทร. 089-9007600 , 081-8526272
7.30 – 15.00 น.  
Line : klinwan
Facebook : กลิ่นหวานบ้านขนมไทย
เจ้าของ : คุณกันตพัฒน์  วงษ์ประเสริฐ

ป่าสัก  ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
(ที่พัก – กิจกรรมสันทนาการ)

11 หมู่ 1 ถ. สระบุรี – หล่มสัก
ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล 
จ.ลพบุรี 15130 
โทร. 081-8060390 , 0-28338213
www.pasakhillside.com
เจ้าของ : นายเกรียงลักษณ์  นฤเทพ

นารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ
รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ
(ที่พัก – สนามกอล์ฟ)

23 หมู่ 5 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โทร. 081-8425311 , 089-9007522
www.naraihillgolf.com
เจ้าของ : นายสกนธ์เทพ  วิชินโรจน์จรัล

โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท
144 หมู่ 3 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี15000
โทร. 036-420777
เปิดทุกวัน
เจ้าของ : คุณกฤษณา  กิจวัฒนานุสนธิ์

ร้านเล้าโภชนา  (ร้านอาหาร)
49 ถ.สุระนารายณ์ ซอยเทศบาล 2
ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โทร. 036-441847
เจ้าของ : น.ส.ชมัยพร ไทยรัตน์

ร้านรวมรส  (ร้านอาหาร)
41 ถนนสุระนารายณ์ ต.โคกสำโรง
อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120    
โทร.086-6253958
เจ้าของ : นายยงยุทธ เมฆสวรรค์

ร้านสิงห์ชัยทะเลเผา

347 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โทร.036-441093
เจ้าของ : น.ส.สุธารัตน์ แซ่อึ้ง

เฉลิมไทยก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
(ร้านก๋วยเตี๋ยว)

95/1 อ.เมือง จ.ลพบุรี
เปิด 08.00 – 16.00 น.
หยุดทุกวันศุกร์
โทร.086-3634946 ,081-7770157
ผู้ติดต่อ : นางศิริวรรณ  จันทร์จอบ
FB : เฉลิมไทย ก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูมะนาว

ร้านนัมเบอร์ โฟตี้โฟร์ โรงแรม MDR 
(ร้านกาแฟ-เบเกอรี่)

44 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000
โทร. 036-614433
06.00  - 23.30 น. ทุกวัน
Facebook : mdrhotel
เจ้าของ : น.ส.อริชา  กิจวัฒนานุสนธิ์

เรือนไม้ไทย รีสอร์ท แอนด์ สปา
(ที่พัก – สปา)

130 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร. 036-612222 , 089-0818944
เปิดทุกวัน
Facebook : เรือนไม้รีสอร์ทแอนด์สปา
เจ้าของ : คุณชวลี  ศิริอาชากุล

ชมรมช่างหล่อทองเหลืองบ้านท่ากระยาง
(ของฝาก ของที่ระลึก)

168 หมู่ 1 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง 
จ.ลพบุรี  15000    โทร.036-421469
เปิด 8.00 – 18.00 น. ทุกวัน
Facebook : brassthai
เจ้าของ : คุณอุทัย  เกื้อกระโทก

ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊หมูไฮโซ
73-74 ถ.เทศบาล อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี15110
โทร .089-8018001
เจ้าของ : สมโภชน์  ประเสริฐคง

เจ๊วรรณ (ปากท่อ)
61/15-8 หมู่ 8 ถ.ลพบุรี-บ้านคุ่ม ต.โพธิ์เก้าต้น
อ.เมืองลพบุรี    โทร.080-5768022
ผู้ติดต่อ : นายสันติ  อ่ำพรอัม

ธนภรบะหมี่เกี๊ยวกุ้ง (ร้านก๋วยเตี๋ยว)
40/7 ถ.ศรีสุริโยทัย ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี    
โทร.092-2823429
ผู้ติดต่อ : นายฐาปกรณ์  บุตรแก้วแตง

ไร่ทนเหนื่อย organic Café
ร้านสลัดสุขภาพ – กาแฟ

58/27 ถ.สีหราชเดโช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี
โทร.081-2943025
ผู้ติดต่อ : นางธนพร  หนูแดง

ก๋วยเตี๋ยวชิ้นล้วน (ร้านก๋วยเตี๋ยว)
458 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร
อ.เมือง จ.ลพบุรี    โทร.081-9459045
ผู้ติดต่อ : นางศิรินุช  ทานทอง

ร้านรัตนา (ร้านอาหารอีสาน)
23/15 ซอยเทพสตรี ต.ทะเลชุบศร
อ.เมือง จ.ลพบุรี    โทร.061-8296194
ผู้ติดต่อ : นางรัตนา  นนทะภา

ร้านไม้กอล์ฟ (ร้านอาหาร)
11/1 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 090-9879275
ผู้ติดต่อ : น.ส.เผดิมสุนันท์  เรืองอัมพร

ร้าน ต.ข้าวต้ม (ร้านอาหาร)
299/30ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 089-6006246
ผู้ติดต่อ : นางวิภา  ทิพย์แสง

ข้าวต้มเจ๊หมวย (ร้านข้าวต้ม)
10/3-4 ถนนนเรศวร ต.ทะเลชุบศร
อ.เมือง จ.ลพบุรี    โทร. 085-4212882
ผู้ติดต่อ : นางพนิดา   แซ่ตั้ง

bottom of page