top of page

ตลาดศาลเจ้าโรงทอง  จังหวัดอ่างทอง

       ตลาดศาลเจ้าโรงทอง เป็นตลาดเก่ามีอายุกว่า ๑๐๐ ปี เป็นชุมชนของชาวไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ ยังคงเห็นสภาพบ้านเรือน ตึกแถวไม้ โรงแรมเก่า โรงสีข้าว ร้านขายของชำ ร้านขายเครื่องยาจีนและไทย ซึ่งยังคงเป็นตลาดเก่าที่มีสภาพสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่ง สภาพที่อยู่อาศัยในตลาดส่วนใหญ่เป็นห้องแถวไม้

เป็นแหล่งผลิตขนมไทยโบราณ ทำขนมซาลาเปา ขนมจีบ เช่น ขนมดอกลำดวน ขนมโสมนัส ขนมดอกดิน ซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านของเมืองวิเศษชัยชาญ ที่ริมฝั่งแม่น้ำน้อยมี เรือข้ามฟากอนุรักษ์พลังงานภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้บริการรับส่งในย่านชุมชนตลาดวิเศษชัยชาญแห่งนี้ และมีเรือเมย์จำลอง ทำโดยวิศวกรชาวบ้านที่ได้สร้างขึ้นจากการจดจำเรือโดยสารที่เคยผ่านไปมาตามเส้นทางแม่น้ำน้อยแห่งนี้โดยได้จัดตั้งไว้ริมแม่น้ำที่บ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตลาดเป็นแหล่งผลิตขนมไทยโบราณ ทำขนมซาลาเปา ขนมจีบ เช่น ขนมดอกลำดวน ขนมโสมนัส ขนมดอกดิน ซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านของเมืองวิเศษชัยชาญ ที่ริมฝั่งแม่น้ำน้อยมี เรือข้ามฟากอนุรักษ์พลังงานภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้บริการรับส่งในย่านชุมชนตลาดวิเศษชัยชาญแห่งนี้ และมีเรือเมย์จำลอง ทำโดยวิศวกรชาวบ้านที่ได้สร้างขึ้นจากการจดจำเรือโดยสารที่เคยผ่านไปมาตามเส้นทางแม่น้ำน้อยแห่งนี้โดยได้จัดตั้งไว้ริมแม่น้ำที่บ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตลาด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่... 
เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ โทร. 035-631405
ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 035-525867,035-525880

bottom of page