top of page
         พื้นที่ของ 4 จังหวัดภาคกลางตอนบน ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท  มีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติมากมาย ทั้งน้ำตกสวยงาม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สวนรุกขชาติ อ่างเก็บน้ำ และเขื่อนขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ สามารถเที่ยวได้ตลอดปี การเดินทางสะดวกสบาย พร้อมที่พักหลากหลายราคา
บริการด้วยความประทับใจ คัดสรรที่เที่ยวสุดงดงาม ราวกับจุดหมายในจินตนาการ ที่จะทำให้คุณหลงรักภาคกลาง จึงขอพาไปสัมผัสประสบการณ์ 10 แห่งซึ่งเชื่อว่าจะสร้างความประทับใจ ไปพร้อมกัน…
ทุ่งดอกทานตะวัน ลพบุรี

ทุ่งดอกทานตะวัน จ.ลพบุรี

 

จังหวัดลพบุรี เป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับปลูกทานตะวันมากที่สุดในประเทศไทย โดยดอกทานตะวันจะเริ่มเบ่งบานให้นักท่องเที่ยวได้ชม ระหว่างช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 

1

2

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี

 

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ทรงดำริให้สร้างเขื่อน เพื่อเก็บกักน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม  เขื่อนป่าสักตั้งอยู่ในเขต ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

น้ำตกวังก้านเหลือง จ.ลพบุรี

 

เป็นน้ำตกที่มีน้ำตลอดทั้งปี เนื่องจากเป็นน้ำตกที่เกิดจากตาน้ำใต้ดินขนาดใหญ่  ซึ่งอยู่ห่างจากน้ำตกไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร  ทริปนี้เราจะพาไปดูตั้งแต่จุดกำเนิดน้ำตกที่เป็นตาน้ำที่ผุดขึ้นจากพื้นดินจนไหลเป็นธารน้ำไปปะทะกับชะง่อนหินจนกลายเป็นน้ำตกวังก้านเหลือง 

4

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

สวนนกชัยนาท จ.ชัยนาท

 

สวนนกชัยนาท  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท  บนพื้นที่ ๒๔๘ ไร่  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและอนุรักษ์นก ตั้งแต่ในสมัยนายกุศล ศานติธรรมดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3

น้ำตกวังก้านเหลือง
อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก

6

ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ จ.อ่างทอง

 

ตุ๊กตาชาววังทำจากดินเหนียว แสดงให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและ วัฒนธรรมประเพณีไทยต่าง ๆ เช่น การละเล่นของเด็กไทย วงมโหรีปี่พาทย์ สุภาษิตคำพังเพยไทย ห ซึ่งล้วนมีความสวยงามน่ารักและเหมาะที่จะซื้อเป็นของฝากหรือของที่ระลึก

5

วัดสังกระต่าย จ.อ่างทอง

 

สถานที่ท่องเที่ยว Unseen แห่งใหม่ในอ่างทอง ตัวโบสถ์เก่าแก่มีต้นโพธิ์ ขนาดใหญ่ขึ้นปกคลุมรอบโบสถ์ 4 ต้น รวมถึงปกคลุมภายในโบสถ์ด้วย  โดยภายในโบสถ์มีทั้งหมด 3 ห้อง ภายในห้องแรกมีพระบูชา 

อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

วัดม่วง  จังหวัดสิงห์บุรี

 

ตั้งอยู่ที่ตำบลอินทร์บุรี ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นประมาณปี พ.ศ. 2365 เดิมนั้นมีต้นมะม่วงอยู่มากจึงเรียกว่า วัดม่วง ภายในวัดมีวิหารเก่าแก่เป็นอาคารปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุขยื่นออกมา

7

8

วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง

 

วัดขุนอินทประมูล ประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่แห่งทุ่งโพธิ์ทอง อยู่ในเขตตำบลอินทประมูล วัดนี้เป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย พิจารณาจากซากอิฐแนวเขตเดิมคะเนว่าเป็นวัดขนาดใหญ่ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่และ ยาวที่สุดในประเทศไทย

อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

9

วัดพระมหาธาตุ  จังหวัดชัยนาท

 

 เดิมชื่อว่าวัดพระธาตุ หรือวัดหัวเมือง เป็นวัดเก่าแก่โบราณคู่เมืองแพรกหรือเมืองสรรค์ ที่ก่อสร้างขึ้นมาก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา มีโบราณสถานที่น่าสนใจและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

วัลลภาฟาร์ม จ.ลพบุรี

 

ฟาร์มสเตย์ วัลลภาฟาร์มจ.ลพบุรี ที่พักฟาร์มสเตย์ และสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ มาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติท่ามกลางประสบการณ์สนุกๆ ที่ไม่เหมือนใคร เป็นอย่างยิ่ง

10

อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน
bottom of page