top of page
messageImage_1669715481162_edited.jpg

วัดจำปาทอง  จังหวัดสิงห์บุรี

             ประวัติความเป็นมาของวัดจำปาทองไม่แน่ชัดนัก แต่มีเรื่องเล่าว่า เดิมชื่อ "วัดแม่ทอง" ตามชื่อผู้สร้างวัด โดยแม่ทองสร้างวัดแหเพื่อให้ลูกชายบวชพระ เพราะสมัยก่อนยังมีวัดไม่มากนัก หลังจากที่บนไว้ว่า ถ้าลูกชายมีชีวิตรอดกลับมาจากการเกณฑ์ทหารที่เมือวิเศษชัยชาญจะให้มาบวชต่อมาแม่ทองได้ตามมาพำนักที่วัดเพื่อดูแลลูกชายกระทั่งเสียชีวิตเพราะความชราภาพ

               คาดว่าน่าจะสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.2337 สมัยอยุธยาตอนปลาย หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของวัดในช่วงนั้นไม่ปรากฎ จวบจนเข้าสู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ประมาณ พ.ศ.2430 ได้มีพระธุดงค์รูปหนึ่งมาปักกลดและจำพรรษาอยู่บนโคกพระนอนซึ่งเป็นวัดร้าง(วัดแม่ทอง) แล้วได้บูรณะวัดจนเริ่มมีพระภิกษุสงฆ์มาจำพรรษา จึงได้เปลี่ยนชื่อจากวัดแม่ทอง เป็นวัดจำปาทอง เพื่อให้สอดคลองกับบ้านจำปาทอง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ราวๆ พ.ศ. 2382

 

ภายในวัดจำปาทองมีพระนอนองค์ใหญ่ศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ให้สักการะบูชา สีทองอร่ามตา และมีศาลาสมเด็จพุฒจารย์ โต พรหมรังษี ที่ชาวไทยเลื่อมใสศรัทธา บรรยากาศวัดร่มรื่นสงบ

               มีต้นไม้และผืนหญ้าเขียวขจี มองออกไปเห็นวิวเป็นทุ่งกว้าง นอกจากนี้วัดจำปาทองยังเป็นสถานที่สำคัญ เพราะ เรือพระที่นั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อคราวเสด็จประพาสทางชลมารคมาตามแม่น้ำน้อย โดยเป็นเรือมาดเก๋งประเภทเรือแจว มีหลังคา ทำจากไม้ เงาสวย มีชื่อว่า เรือจำปาทองสิงห์บุรี เปิดให้เยี่ยมชมได้

การเดินทาง: วัดตั้งอยู่ในเขต หมู่ที่5 เดินทางจากที่ว่าการอำเภอท่าช้างมาทางจังหวัดสิงห์บุรีตามทางหลวงหมายเลข 3454 ประมาณ 3 กิโลเมตรเศษ หากขับรถมาให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 3454 เมื่อถึงระหว่างกิโลเมตรที่ 22-23 เลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณ 800 เมตรถึงวัด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี

โทร. 036-507208

bottom of page