top of page
messageImage_1669893234286_edited.jpg

วัดจันทราราม จังหวัดอ่างทอง

        ค้างคาวแม่ไก่วัดจันทารามป็นวัดเก่าแก่มีหลวงพ่อเพ็ชรอันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพของชาวบ้าน ปกติค้างคาวแม่ไก่ออกหากินในเวลากลางคืน กลางวันก็จะนอนห้อยหัวลง อาศัยอยู่ตามทิวไม้ในบริเวณวัดมาหลายชั่วอายุคนแล้ว มีทั้งค้างคาวแม่ไก่และนกนานาชนิดอาศัยอยู่รวมกัน จะเห็นว่าเป็นธรรมชาติที่แปลกและมีคุณค่าน่าสนใจเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด 

        บริเวณวัดมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น จึงเป็นที่อยู่อาศัยและแพร่พันธุ์ค้างคาวแม่ไก่ และนกนานาชนิดมาหลายชั่วอายุคนแล้ว สามารถไปชมได้ทุกฤดูกาล   วัดจันทาราม ตั้งอยู่ที่บ้านช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง ไปตามเส้นทางสายโพธิ์ทอง-แสวงหา ไปประมาณ 2 กิโลเมตรจากอำเภอโพธิ์ทอง เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 4 กิโลเมตร วัดจะอยู่ซ้ายมือ

bottom of page