top of page
messageImage_1669889272093_edited.jpg

วัดกระดังงาบุปผาราม จังหวัดสิงห์บุรี

วิถีชีวิตของชาวไทยแต่เดิมมีความผูกพันกับวัดมาก เป็นทั้งโรงเรียน แหล่งรวมใจ รวมศรัทธา สถานที่พบปะสังสรรค์ แหล่งขอพร ประกอบพิธีสำคัญๆ และแหล่งปฏิบัติธรรม สำหรับจังหวัดสิงห์บุรีนั้นมีวัดมากมายที่มีบทบาทอย่างมากสำหรับชาวบ้าน ทำให้วัดกระดังงาบุปฝารามแห่งนี้มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาหลงเหลือ เล่าขานสืบต่อกันมาอยู่ถึงทุกวันนี้ เมื่อมาเยือนสิงห์บุรีควรจะลองแวะเข้ามาสักการะบูชาวัดแห่งนี้และสัมผัสความสวยงามของโบสถ์

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลบางกระบือ อยู่เลยจากวัดประโชติการามไปเล็กน้อย ราวๆ 2.4 กิโลเมตร สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานตามลักษณะของอิฐ ปูนหมัก โครงสร้างต่าง ๆ และหากอ้างอิงจากหนังสือศูนย์รักษาความปลอดภัย ประวัติผู้สร้างนั้นน่าจะเป็นทหารเอกของพระมหาธรรมราชาธิราช พระราชบิดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นป็นอนุสรณ์การไถ่บาปจากการสู้รบ เป็นที่รวมอัฐินักรบของบรรพบุรุษ ท่านได้ลาบวชเป็นพระสงฆ์ที่วัดแห่งนี้ และเป็นรู้จักกันในนาม “หลวงพ่ออึ่ง” โดยปัจจุบันในวัดมีรูปปั้นของหลวงพ่ออึ่งประดิษฐานอยู่ในวิหาร นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า ครั้งหนึ่ง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้มาพักทัพอยู่ที่วัดแห่งนี้ แล้วทหารเอกของพระองค์ได้ล้มป่วยจากการสู้รบและเสียชีวิตลงก่อนจะขึ้นไปเมืองพิษณุโลก พระองค์จึงทรงประกาศรับสมัครไพร่พลจากชาวบ้าน (ปัจจุบันคือบ้านสมัคร หมู่ 8 ด้านทิศใต้ของวัด ) และได้นำอาวุธ เช่น มีดและขวาน จากบ้านบางสักเหล็กไปสู้รบด้วย

( ปัจจุบันคือบ้านบางสักเหล็ก หมู่ 6 ด้านทิศเหนือของวัด )

ความโดดเด่นของวัดกระดังงาบุปฝารามนั้น นอกจากจะอยู่ที่ประวัติความเป็นมาแล้ว ยังมีโบสถ์รูปทรงสมัยใหม่ที่งดงามไม่เหมือนโบสถ์แห่งไหน สร้างอยู่บนฐานศาลาการเปรียญหลังเก่า และวัดนี้ยังมีเจดีย์โบราณทรงระฆังคว่ำคล้ายเจดีย์สมัยอยุธยาตอนต้น ฐานเป็นชั้น มีซุ้มทรงระฆังตั้งแต่ปล้องไฉนขึ้นไป เจดีย์องค์นี้นับว่ามีความสมบูรณ์ที่สุดจากเจดีย์ต่างๆ ที่สร้างขึ้นในสมัยเดียวกัน และเจดีย์ดังกล่าวได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย นอกจากนี้ด้านหน้าเจดีย์ยังมีโบสถ์เก่าแก่หลังคามุงด้วยกระเบื้องดิน บานประตูโบสถ์เป็นไม้แกะสลักลวดลายสวยงามมาก พระศักสิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือกันมากๆ ของวัดคือ หลวงปู่จีน

การเดินทาง: ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 311 เส้นสิงห์บุรี–ชัยนาท (สายเก่า) วัดกระดังงาบุปผารามอยู่กิโลเมตรที่ 6 ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร

bottom of page