top of page
messageImage_1669713192125_edited.jpg

วัดกลางท่าข้าม  จังหวัดสิงห์บุรี

วัดกลางท่าข้าม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3   ตำบลท่าข้าม อำเภอบางระจัน ที่มาของชื่อวัดคือ ในอดีตนั้นไม่มีป้ายบอกทางชัดเจนว่าวัดแห่งนี้คือวัดไหน ชาวบ้านจึงนิยมบอกทางกันว่าเป็นวัดกลาง หมายถึง ศูนย์กลางการคมนาคม เพราะในอดีตนั้นยังไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำน้อยจึงสัญจรกันทางเรือ ข้ามฟากกันระหว่างตลาดท่าข้ามและวัดกลางท่าข้าม นอกจากนี้สมัยก่อนตลาดท่าข้ามยังเคยเป็นท่ารถโดยสารที่จะเดินทางไปถนนตก

     ตัวเมืองสิงห์บุรี และไปกรุงเทพมหานคร ดังนั้นที่นี่จึงเป็นจุดศูนย์กลางการเดินทาง วัดกลางท่าข้ามเป็นวัดเก่าแก่ไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด จากหลักฐานสำคัญซึ่งเป็นมรดกสืบทอดกันมา สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ ภายในวัดมีพระอุโบสถกว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร มีกำแพงเก่าล้อมรอบสร้างเมื่อราวๆ พ.ศ. 2526 พระประธานในพระอุโบสถมีพุทธลักษณะเป็นปางสมาธิแบบศิลปะสมัยอยุธยา นอกจากนั้นยังมีพระพุทธรูปหลวงพ่อศรี หลวงพ่อธรรม เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่วัด เนื้อทราย ปางมารวิชัยสมัยอยุธยา ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับระหว่างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จประพาสทางชลมารคผ่านมายังสิงห์บุรี กับ หลวงพ่อเพื่อน อดีตเจ้าอาวาสของวัดกลางท่าข้าม ตามประวัติเล่าว่า พระองค์ทรงตั้งใจเดินทางไปวัดพระนอนจักรสีห์ ทว่าเวลาไม่เอื้ออำนวย จึงทรงประทับค้างแรมที่วัดนี้หนึ่งคืน ทรงสนทนาธรรมกับหลวงพ่อเพื่อนบนกุฏิ

และหล่วงพ่อเพื่อนได้นำเสด็จไปยังวัดพระนอนจักรสีห์ด้วยตนเอง ก่อนจากกันหลวงพ่อเพื่อนจึงได้รู้ว่าพระองค์คือพระมหากษัตริย์ ต่อมารัชกาลที่ 5 ได้ พระราชทานเครื่องอัฐบริขาร 5 อย่างให้กับหลวงพ่อเพื่อน ซึ่งมีความพิเศษมาก ใช่ว่าทุกวัดจะได้รับ ดังนี้  เครื่องอัฐบริขารที่ รัชกาลที่ 5 พระราชทานให้กับหลวงพ่อเพื่อนมีดังนี้ 1. เรือพระราชทานสำหรับหลวงพ่อเพื่อน (เรือสัมปั้น) 2. ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ 3. พัด(ตาลปัฏ) 4. ปิ่นโตเถาใหญ่ 4 ชั้น 5. ย่าม ทำด้วยหนังอย่างดี 6. ผ้าไตรแพร 7. กาน้ำร้อน ซึ่งตรงก้นกามีรูเจาะกระจายความร้อนเป็นของหายาก 8. บาตร ทำด้วยโลหะ 9. ตะเกียง ทำด้วยทองเหลืองซึ่งพระองค์รับสั่งให้ทำขึ้น 9 ใบ มีหลวงพ่อเพื่อนรูปเดียวที่เป็นพระต่างจังหวัดแล้วได้รับพระราชทาน ปัจจุบันเครื่องอัฐบริขารทั้งหมด วัดกลางท่าข้ามได้จัดเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์และได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้

การเดินทาง: เลือกใช้ถนนสายเอเชียหมายเลข 34 อยู่ใกล้กับวัดพิกุลทอง สอบถามเส้นทางโดยละเอียดจากทางวัด หรือล่องเรือชมแม่น้ำน้อยโดยมีเรือให้บริการอยู่ที่ท่าเรือสิงห์แม่น้ำน้อย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: วัดกลางท่าข้าม โทร. 0 3653 5452

bottom of page