top of page
messageImage_1669714055984_edited.jpg

วัดกุฎีทอง  จังหวัดสิงห์บุรี

     ในอดีตนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่า วัดเป็นศูนย์รวมของชุมชนชาวไทยทั่วทุกแห่งหน เป็นสถานที่ซึ่งมีบทบาทสำคัญในทุกช่วงชีวิตของชาวไทยตั้งแต่เกิดจนตาย ทำให้มีวัดจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ศาสนาพุทธเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นไทย ในจังหวัดสิงห์บุรีเองก็มีวัดมากมายซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนาน มีโบราณสถาน โบราณวัตถุให้ชมมากมาย

          วัดกุฏีทองเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความน่าสนใจ เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำ จ.สิงห์บุรี แห่งที่ 3 วัดเป็นสถานที่ร่มรื่น สะอาดสวยงาม มีศาลาปฏิบัติ 2 หลัง มีที่พักสำหรับชายและหญิง มีห้องน้ำเพียงพอ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นเมื่อมาถึงวัด บรรยากาศโดยรอบโล่งกว้าง เงียบสงบ สะอาดสะอ้าน ด้านหน้าจะเป็นบริเวณที่จอดรถ และมีศาลพระพรหมให้สักการะ ก่อนที่จะเข้าไปภายในวัด เพื่อเยี่ยมชมมณฑปลักษณะเหมือนเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.2443 โดยหลวงพ่อปัญญา อุตมะพิชัย เจ้าอาวาสวัด ซึ่งได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนยอด นอกจากนี้ด้านในมณฑปยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทโลหะจำลองไว้ด้วยไม่เพียงเท่านั้น วัดกุฎีทองยังมี

           ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยพวน แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของชีวิตชาวบ้านในสมัยก่อนผ่านโบราณวัตถุ รวบรวมเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจำวันต่าง ๆ ของชาวไทยพวนไว้ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องมือ ทำนา ดักสัตว์ จับปลา ตลอดจนยวดยานพาหนะทางน้ำ เป็นของเก่าแก่ ปัจจุบันเปิดให้เข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ติดต่อขอเข้าชมได้ที่ เจ้าอาวาสวัดกุฎีทอง ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดกุฎีทอง

การเดินทาง: ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ในเขตตำบลบางน้ำเชี่ยว ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีประมาณ 400 เมตร หรือเส้นทางหลวงหมายเลข 32 กิโลเมตรที่ 125-126 หากเดินทางมาจากกรุงเทพถึงกิโลเมตรที่ 125 ก.ม. พอถึง 4 แยก อำเภอพรหมบุรี เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 300 เมตร มีป้ายบอกชื่อวัดกุฎีทอง หรือถ้าเดินทางมาจากภาคเหนือ ถึงกิโลเมตรที่ 100 จะผ่านวัดอัมพวัน ถึงสะพานคนข้าม ถนนเอเชีย 4 แยก เลี้ยวขวา เข้าวัดกุฎีทอง มีป้ายบอกวัดกุฎีทอง

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: โทร (036) 512230 เสาร์-อาทิตย์ โทร (036) 511902

bottom of page