top of page
messageImage_1669717219135_edited.jpg

วัดพระปรางค์มุนี  จังหวัดสิงห์บุรี

เพียงได้ยินชื่อก็พอจะคาดเดาได้ว่า วัดแห่งนี้โดดเด่นที่พระปรางค์ ซึ่งเมื่อมาถึงวัดจะเห็นเด่นเป็นสง่า สีทองสวยอร่ามตาสะท้อนแสงอาทิตย์ พระปรางค์มีขนาดสูงใหญ่ รูปทรงสี่เหลี่ยม ปลายยอดเล็กเรียวรอบองค์พระปรางค์มีเทวรูปหลายองค์ เช่น ท้าวมหาพรหม พระโพธิสัตว์กวนอิม ท้าวเวสสุวรรณ เทพราหู พระสังกัจจาสยน์ แม่นางกวัว ใกล้กับองค์พระปรางค์เป็น วิหารหลวงพ่อเย็น พระพุทธรูปปูนปั้นเก่าแก่ หลวงพ่อขาว และหลวงพ่อนาก 

ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างวัด และสร้างเมื่อไร ทว่ามีประวัติเล่าต่อกันมาว่า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ มีพระธุดงค์รูปหนึ่งมาปักกลดภาวนาอยู่ในวัดและได้อาราธนาเอาน้ำมนต์จากหลวงพ่อเย็นซึ่งขณะนั้นมีแต่เศียร ไม่มีองค์ ไม่มีชื่อ นำไปรักษาโรคภัยต่างๆ ให้ชาวบ้านได้รับความร่มเย็นเป็นสุข จึงเรียกติดปากว่า หลวงพ่อเย็น อันมาจากร่มเย็นเป็นสุข จนถึงปัจจุบัน และสันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย

นอกจากพระปรางค์และหลวงพ่อเย็นที่ชาวบ้านเลื่อมใสกันเป็นอันมากแล้ว พระประธานของที่นี่ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถสีทองอร่าม ชื่อว่า พระภูเขาทอง บนศาลาการเปรียญประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล หรือ พระพุทธนิมิตพิชิตมาร มหาจักรพรรดิ์ และที่นี่ยังมีบ่อน้ำศักดิสิทธิ์อยู่ข้างวิหาร มีนารีผลให้ได้ชมกัน มีต้นนารีผลจำลองด้วย

อยู่ใกล้กับศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง หลังวิหารมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ โคนต้นมีพระผุด และมีภาพวาดจิตรกรรมภายในโบสถ์ที่สวยงาม ฝีมือของ นายเพ็ง คนลาว เมื่อราวปี พ.ศ. ๒๔๖๒ แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับนรก สวรรค์ และพุทธประวัติ พุทธชาดก

กล่าวได้ว่าเป็นวัดที่มีสีสันและมีสิ่งที่น่าสนใจให้เยี่ยมชมมากมาย หากมีโอกาสไม่ควรพลาดแวะเข้ามาเยี่ยมชมวัดแห่งนี้  และวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอีกด้วย

bottom of page