top of page
messageImage_1669892802400_edited.jpg
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดชัยนาท

สวนนกชัยนาท

 

ภายในกรงนกเป็นสถานที่จัดแสดงนกพันธุ์ต่าง ๆ  มากมาย โดยจะปล่อยไห้อยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งมีนกกว่า 100 ชนิด เป็นนกชนิดที่มีในประเทศและนกที่นำมาจากต่างประเทศ

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดชัยนาท

สวนนกชัยนาท

 

ภายในกรงนกเป็นสถานที่จัดแสดงนกพันธุ์ต่าง ๆ  มากมาย โดยจะปล่อยไห้อยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งมีนกกว่า 100 ชนิด เป็นนกชนิดที่มีในประเทศและนกที่นำมาจากต่างประเทศ

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดชัยนาท

สวนนกชัยนาท

 

ภายในกรงนกเป็นสถานที่จัดแสดงนกพันธุ์ต่าง ๆ  มากมาย โดยจะปล่อยไห้อยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งมีนกกว่า 100 ชนิด เป็นนกชนิดที่มีในประเทศและนกที่นำมาจากต่างประเทศ

วัดสระเกษ จังหวัดอ่างทอง

            เดิมชื่อวัดเสาธงหิน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1892 มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ อันยาวนานของไทยและเป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เหตุที่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดสระเกษนั้น ตามประวัติเล่าว่า ในราวปี พ.ศ.2128 พม่าได้ยกกองทัพมารุกรานกรุงศรีอยุธยา โดยพระเจ้าหงสาวดีสั่งให้เจ้าเชียงใหม่ยกทัพมาตี

จนในเช้าตรู่วันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 5 ปีระกา สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถได้ทรงยกทัพออกมาตั้งรับกองทัพพม่าที่บ้านสระเกษและทรงได้รับชัยชนะ 

พวกกองทัพไทยต่างยินดีและไชโยโห่ร้องรื่นเริง สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงรับสั่งให้พักกองทัพ ส่วนพระองค์ได้สรงน้ำชำระพระวรกาย ล้างพระพักตร์ และสระพระเกศา ณ ที่นี้ นับแต่นั้นเป็นต้นมาจึงได้ชื่อว่า “บ้านสระเกษ” หรือ “วัดสระเกษ”
        การสร้างโบสถ์ของวัดสระเกษมีความสวยงามตามแบบศิลปะไทย โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 22.50 เมตร ครอบโบสถ์เดิมและได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานอักษรพระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” จากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้จารึกไว้ที่หน้าบันของโบสถ์ทั้งสองด้าน ส่วนภายในประดิษฐาน “พระพุทธเกษรังสี” และรูปหล่อหลวงพ่อโต๊ะ พระเกจิที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งของจังหวัดอ่างทอง บริเวณโดยรอบมีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ที่สวยงามตามแบบฉบับกรุงรัตนโกสินทร์
        วัดสระเกษ ตั้งอยู่ที่ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จากอ่างทองใช้ทางหลวงหมายเลข 334 ประมาณ 3.7 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 32 (อ่างทอง-สิงห์บุรี) อีกประมาณ 15 กิโลเมตร

bottom of page