top of page
316111293_1142982729717363_6999450477981276167_n_edited.jpg

วัดสุทธาวาส   จังหวัดสิงห์บุรี

           จังหวัดสิงห์บุรีนั้น เป็นจังหวัดที่เหมาะมากสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ด้วยในอดีตที่นี่เคยเป็นสถานที่รบพุ่งเพื่อรักษาเอกราชของชาติไทยไว้ บรรพบุรุษได้เสียสละเลือดเนื้อปกป้องประเทศชาติ และยังมีหลักฐานมากมายหลงเหลืออยู่ นอกจากนี้ยังมีวัดจำนวนมาก ซึ่งเป็นแหล่งรวมจิตใจและเป็นศูนย์กลางชุมชนชาวไทยให้ได้เยี่ยมชม หนึ่งในนั้นคือ วัดสุทธาวาส หรือ วัดใหม่ ใกล้กันกับวัดกระดังงาบุปผาราม

ภายในวัดโดดเด่นด้วยวิหารหลังเก่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีอายุยาวนาน ด้านในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติพระจุฬามณี  วาดด้วยช่างฝีมือชั้นครู เป็นภาพตอนพระพุทธองค์ทรงออกบรรพชา ภาพตอนผจญมาร ภาพตอนพระพุทธองค์ฉันอาหารที่นายจุนทะถวาย ทรงประชวรแล้วเสด็จไปประทับ ณ ต้นรังคู่ เสด็จสู่ปรินิพพาน   และภาพเรื่องราวของการถวายพระเพลิง การแจกจ่ายพระอัฐิธาตุแก่เหล่ากษัตริย์และเทวดา บนหน้าบันเป็นภาพบรรจุพระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้าลอยในน้ำ เคยมีความงดงามมาก แต่ปัจจุบันได้ลบเลือนไปมากแล้ว อย่างไรก็ตาม นับได้ว่าเป็นโบราณสถานที่มีความงดงามและมีคุณค่าอีกแห่งหนึ่ง บรรยากาศโดยรอบวัดเงียบสงบ ผู้คนไม่พลุกพล่านมากนัก เมื่อมาถึงควรแวะสักการะพระประธานภายในอุโบสถก่อน จากนั้นแวะชมภาพเขียนภายในวิหาร

นอกจากนี้หลวงพ่ออิ่ม อดีตเจ้าอาวาสวัด ยังเป็นผู้ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ ในวงการของผู้ที่ชื่นชอบการสะสมเหรียญพระ และพระเครื่อง จะรู้จักกับเหรียญหลวงพ่ออิ่ม วัดใหม่สุทธาวาส อำเภออินทร์บุรี

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงภายในอินทร์บุรี ได้แก่ วัดกระดังงาบุปผาราม วัดม่วง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี บ้านคูเมือง วนอุทยานแม่ลาอนุสรณ์

 

การเดินทาง: ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 311

(สิงห์บุรี-อินทร์บุรี) กิโลเมตรที่ 11-12 เลยจากวัดกระดังงาบุปผารามไปประมาณ 5 กิโลเมตร

bottom of page