top of page
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดชัยนาท

สวนนกชัยนาท

 

ภายในกรงนกเป็นสถานที่จัดแสดงนกพันธุ์ต่าง ๆ  มากมาย โดยจะปล่อยไห้อยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งมีนกกว่า 100 ชนิด เป็นนกชนิดที่มีในประเทศและนกที่นำมาจากต่างประเทศ

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดชัยนาท

สวนนกชัยนาท

 

ภายในกรงนกเป็นสถานที่จัดแสดงนกพันธุ์ต่าง ๆ  มากมาย โดยจะปล่อยไห้อยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งมีนกกว่า 100 ชนิด เป็นนกชนิดที่มีในประเทศและนกที่นำมาจากต่างประเทศ

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จังหวัดชัยนาท

สวนนกชัยนาท

 

ภายในกรงนกเป็นสถานที่จัดแสดงนกพันธุ์ต่าง ๆ  มากมาย โดยจะปล่อยไห้อยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งมีนกกว่า 100 ชนิด เป็นนกชนิดที่มีในประเทศและนกที่นำมาจากต่างประเทศ

วัดต้นสน  จังหวัดอ่างทอง

            วัดต้นสนตั้งอยู่ที่ 1/1 ถนนเทศบาล 10 ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดต้นสนได้สร้างขึ้นเมื่อครั้งใดไม่มีใครทราบเพราะไม่มีจดหมายเหตุแสดงไว้ เป็นแต่ได้ฟังคำบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่เป็นลำดับมาว่า มีหลวงตาแช่มเดินธุดงค์มาจากที่อื่น มาอยู่วัดนี้แล้วเป็นสมภารพอหมดสมัยสมภารแช่มไปแล้วก็ไม่มีพระอยู่ ครั้นต่อมาจึงมีหลวงตาคร้ามมาอยู่องค์เดียว 

        ตามประวัติศาสตร์แสดงว่า กรุงศรีอยุธยาแตกครั้งหลังสุดเมื่อ พ.ศ. 2310 เมื่อสันนิษฐานตามนี้ วัดต้นสนคงจะสร้างตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
         ตอนสมัยที่ใช้เบื้ยจั่นเป็นสตางค์ เพราะตอนที่ได้ถอนโบสถ์เก่านั้นพระเณรขุดลูกนิมิตเก่าขึ้น ปรากฏว่าในหลุมลูกนิมิตกลางโบสถ์ มีแต่เบื้ยจั่นทั้งนั้น โลหะเป็นแผ่นก็ผุเป็นสนิมหมด ไม่ทราบว่าเป็นแผ่นอะไร วัดต้นสนได้ทรุดโทรมลงจนเกือบจะกลายเป็นวัดร้างเพราะไม่มีปูชนียวัตถุ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2488 พระราชสุวรรณโมลีอดีตเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองได้เริมก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ ขึ้น ซึ่งในขณะนั้นเนื้อที่ของวัดมีเพียง 14 ไร่เศษ เท่านั้น ต่อมาก็ได้ขอซื้อที่ดินขยายวัดออกมาเรื่อยๆ ปัจจุบันวัดมีเนื้อที่ทั้งหมด 27 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2485 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร

   ที่ตั้งวัดมีอาณาเขตดังนี้
   ทิศเหนือ ติดกับวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
   ทิศใต้และทิศตะวันตก ติดกับหมู่บ้าน
   ทิศตะวันออกติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา

เนื้อที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า บริเวณโดยรอบวัดมีถนนหนทางเจริญสะดวกทุกประการและขอบเขตของวัดมีกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กโดยรอบเป็นสัดส่วน ภายในบริเวณวัดก็ได้จัดสร้างเสนาสนะต่างๆ ขึ้นอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแผนการพัฒนาวัด ปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัดมีพระพุทธรูปปางสดุ้งมาร หรือปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 6 วา 3 ศอก 9 นิ้ว สูง 9 วา 1 ศอก 19 นิ้ว ได้ถวายพระนามว่า สมเด็จพระนะวะโลกุตตะระธมมะบดีศรีเมืองทอง โดยเรียกย่อว่า สมเด็จพระศรีเมืองทอง หล่อด้วยโลหะลงรักปิดทองทั้งองค์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีสวมพระเกตุสมเด็จพระศรีเมืองทอง

    วัดนี้เคยใช้เป็นที่ตั้งพลับพลารับเสด็จในหลวงรัชกาลที่ ๕ ครั้งเมื่อคราวเสด็จขึ้นไปหล่อพระรูป พระพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลก
    วัดต้นสน ได้จัดการศึกษาภายในวัดมีทั้งแผนกนักธรม และบาลี ปริยัติสามัญศึกษามีการสอนวิปัสสนาอบรมกัมมัฎฐาน

    วัดต้นสนมีเจ้าอาวาสปกครองเท่าที่ทราบจำนวน 11 รูป
    1. พระอาจารย์แช่ม
    2. พระอาจารย์คร้าม
    3. พระอาจารย์อยู่
    4. พระอาจารย์อั้น
    5. พระอาจารย์มิ่ง
    6. พระสมุห์ เชิญ
    7. พระอาจารย์มังกร
    8. พระอาจารย์แม้น
    9. พระอาจารย์สอน
    10. พระราชสุวรรณโมลี อดีตเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
    11. พระวิสิฐคณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง

สมเด็จพระศรีเมืองเงิน เช้าวันนี้เราตั้งใจเดินทางมาที่อ่างทองตั้งแต่เช้ามืด มาถ่ายรูปพระองค์ใหญ่ที่วัดม่วงตอนพระอาทิตย์ขึ้น หลังจากนั้นก็เดินทางเข้าเมืองอ่างทอง หาข้าวเช้ากินใกล้ๆ กับสี่แยกอ่างทองที่มีอ่างอยู่ 2 ใบ เลยสถานขนส่งไปหน่อย มีโซนที่เป็นร้านอาหารเรียงกันอยู่หลายร้าน ก็จัดการกับมื้อเช้าให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ขับตรงไป ถึงโรงเรียนอ่างทองไอทีก็เลี้ยวขวาแล้วก็จะมีทางมาถึงวัดต้นสนได้

 ว่ากันว่ามาอ่างทองไม่มาวัดม่วงกับวัดต้นสนก็ไม่ถึงอ่างทอง ทั้งสองวัดมีจุดเด่นที่คล้ายกันคือมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ที่วัดม่วงเป็นพระก่ออิฐฉาบปูนสูงตระหง่านเห็นได้แต่ไกล แต่ที่วัดต้นสนเป็นพระโลหะหล่อขึ้นมา จึงสร้างให้ใหญ่เท่ากับวัดม่วงไม่ได้ แต่ก็นับว่าเป็นพระโลหะหล่อที่ใหญ่ที่สุดในโลกประเภททองเหลืองทั้งองค์ ประดิษฐานอยู่ในวิหารจึงมองไม่เห็นจากภายนอก ในวัดต้นสนก็ยังมีการสร้างพระพุทธรูปก่ออิฐฉาบปูนขึ้นมากที่ด้านหน้าใกล้ๆ กับซุ้มประตูวัด นามว่าสมเด็จพระศรีเมืองเงิน ขึ้นมามองเห็นได้แต่ไกล พอเลี้ยวเข้าประตูวัดหลายๆ คนก็จะเลือกจอดรถที่หน้าองค์พระ เพราะอยู่ใกล้กับวิหารสมเด็จพระศรีเมืองทอง

advertize

 วิหารสมเด็จพระศรีเมืองทอง วัดต้นสน พอจอดรถหน้าวิหาร ตอนนี้เราจะเข้าไปสักการะ สมเด็จพระนะวะโลกุตตะระธมมะบดีศรีเมืองทอง ด้านในกันครับ แต่ดูหน้าวิหารก่อนถ้าไม่มีเลนส์มุมกว้างหรือเลนส์ไวด์ละก็จะถ่ายรูปวิหารหลังนี้ก็คงจะไม่เต็มทั้งหลังเหมือนผมแน่ๆสมเด็จพระนะวะโลกุตตะระธมมะบดีศรีเมืองทอง วัดต้นสน พระพุทธรูปองค์สำคัญประจำวัดต้นสน มีพระนามที่ยาวไพเราะ แต่ด้วยความยาวคงทำให้จำกันได้ยาก ชาวบ้านจึงเรียกพระพุทธรูปองค์นี้แบบสั้นๆ ว่า สมเด็นพระศรีเมืองทอง จนทุกวันนี้ 

 พระราชสุวรรณโมลี อดีตเจ้าอาวาสวัดต้นสน เริ่มสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ อันให้นามว่า สมเด็จพระพุทธนวโลกุตร ธัมมบดีศรีเมืองทอง หรือเรียกโดยย่อว่า สมเด็จพระศรีเมืองทอง เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖ โดยมี พระครูอนุศาสน์โสภณ เป็นเลขาฯ ช่วยสร้างมาโดยตลอด พระราชสุวรรณโมลี สร้างสมเด็จพระศรีเมืองทองมาได้ถึงพระอุระ (อก) ขององค์พระพุทธรูป ท่านก็มรณภาพลง เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๒๓ จากนั้น พระวิสิฐคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดต้นสน รูปปัจจุบัน และเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง จึงรับช่วงดำเนินการสร้าง และมีการพัฒนาต่อเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ 

 พอเข้ามาในวิหารแล้วเราจะได้พบกับพระพุทธรูปทองเหลืองทั้งองค์หน้าตกเกือบ 7 วา ประดิษฐานอยู่บนฐานสูงขึ้นไปอีกชั้น ภายในวิหารที่กว้างประมาณเกือบ 3 เท่าขององค์พระ จะมีตู้วัตถุมงคลมากมายเลือกเช่าบูชาเป็นสิริมงคลและทำบุญกับวัดต้นสนกันได้ การจะถ่ายรูปพระพุทธรูป สมเด็จพระศรีเมืองทอง ต้องยืนอยู่ที่พื้นวิหารด้านล่างอย่างที่เห็นนี้ละครับถึงจะถ่ายได้เต็มทั้งองค์ สำหรับผู้ที่มาสักการะปิดทองสามารถจุดธูปเทียนในวิหารได้ (วิหารสูงใหญ่การถ่ายเทอากาศดี) แล้วนำแผ่นทองคำเปลวไปปิดที่องค์พระที่ชั้นบนได้เลย

             ปิดทองสมเด็จพระศรีเมืองทอง วัดต้นสน ภาพนี้เจตนาจะให้เห็นครับว่าความแตกต่างของคำว่าเอื้อมถึง กับเอื้อมไม่ถึง จึงได้เกิดเป็นภาพแบบนี้ขึ้นมา พุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาหลวงพ่อสมเด็จพระศรีเมืองทอง หรือหลวงพ่อวัดต้นสนองค์นี้มีมากมายเหลือเกินอย่างที่บอกว่ามาอ่างทองไม่มาวัดต้นสนกับวัดม่วง คุณยังไม่ถึงอ่างทอง ผมเคยมาวัดม่วงถึง 3 ครั้ง แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาวัดต้นสน ผมก็รู้สึกว่าตัวเองเพิ่งจะถึงอ่างทองเหมือนกัน ประชาชนมาปิดทององค์พระก็ปิดเฉพาะส่วนที่ตัวเองเอื้อมไปถึง มีทั้งด้านหน้าและด้านหลังขององค์พระ แต่ปิดได้เพียงนิ้วพระหัตถ์ขวา และพระเพลา (ขา) เท่านั้น ส่วนที่สูงขึ้นไปก็สุดมือเอื้อม เห็นได้ชัดครับว่าพระองค์นี้ใหญ่ขนาดไหนพระบรมสารีริกธาตุ ออกจากวิหารสมเด็จพระศรีเมืองทอง เดินมาฝั่งตรงกันข้ามเป็นอาคารรับรอง ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ ให้ประชาชนได้มีโอกาสสักการะบูชา ภายในจัดเป็นโต๊หมู่ 2 ชุดด้วยกัน ด้านซ้ายมือเป็นพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานในบุษบกสวยงาม

อุโบสถวัดต้นสน ลึกเข้ามาในวัดเรื่อยๆ ครับ ด้านในมีพระอุโบสถ มีลานจอดรถอยู่ตรงนี้แต่ประตูด้านนี้ไม่เปิดต้องเดินอ้อมไปด้านข้าง

หลวงพ่อดำ วัดต้นสน เป็นพระปฏิมาประธาน ประดิษฐานบนฐานชุกชีที่งดงามมาก พระพุทธลักษณะคล้ายกับสมเด็จพระศรีเมืองทอง พร้อมกับพระอัครสาวกซ้ายและขวา ขนาบข้างด้วยฉัตรทอง ภายในมีภาพจิตรกรรมที่สวยงามรอบด้าน ภาพที่อยู่เบื้องหลังขององค์หลวงพ่อดำเน้นความเป็นธรรมชาติท้องทุ่งนา

สิ่งศักดิ์สิทธิ์จำลอง นอกเหนือจากไหว้สมเด็จพระศรีเมืองทอง วัดต้นสนยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายอย่างที่สร้างจำลองให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะ ได้แก่ศาลซำปอกง พระพุทธชินราช พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (เจ้าแม่กวนอิม) พระพุทธโสธร ทั้งหมดเรียงอยู่ชิดกับกำแพงวัดด้านตะวันออก ใกล้กับริมแม่น้ำเจ้าพระยา

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดต้นสน ขับรถหรือเดินเลียบกำแพงด้านตะวันออกมาเรื่อยๆ เราจะพบกับบ่อเต่า เต่าที่นี่มีจำนวนมากจริงๆ ในบ่อรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี ไม่เหมือนกับบ่อเต่าที่เราเห็นน้ำดำๆ อยู่ทั่วไป มีมะละกอสุกสำหรับเลี้ยงอาหารเต่า ใกล้ๆ กันก็จะมีศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองสร้อยสุวรรณ์ อายุกว่าพันปี หลวงปู่ทวด ศาลพระอินทร์

พระเกตุแก้วจุฬามณีเจดีย์ ท้ายสุดของวัดต้นสนสุดทางที่ตรงนี้ครับ ด้านบนเป็นพระเกตุแก้วจุฬามณี บริเวณฐานสร้างเป็นห้อง ด้านหน้ามีศาลพระอินทร์  

 

วังมัจฉา วัดต้นสน ตอนนี้กลับมาที่ใกล้ๆ หลวงพ่อโสธรจำลอง จะมีช่องประตูที่กำแพงวัด เดินออกมาจะเป็นเขื่อนริมน้ำเจ้าพระยา ด้านล่างสร้างเป็นแพมีสะพานเชื่อมออกไปแลดูสวยงามกว่าวัดอื่นๆ ที่เคยเห็น บริเวณนี้ก็เรียกว่าวังมัจฉาเช่นเดียวกับหลายๆ วัด เป็นพื้นที่สำหรับมาเลี้ยงอาหารปลา และว่ากันว่าเป็นวังมัจฉาที่ใหญ่ที่สุด มีจำนวนปลาคร่าวๆ อยู่ประมาณ 1 แสนตัว

             

เลี้ยงอาหารปลาวังมัจฉาวัดต้นสน อย่างที่เห็นในรูปนี้แหละครับ ปลามากน้อยก็ดูกันเอาเองละกัน

ติดต่อสอบถาม:
Tel : 035611277, 035613427-9

bottom of page